» El colibri - castellano
Para ver la informacion en castellano: www.elcolibri.mysites.nl
» De kolibrie
De kolibrie is een NTC-school voor alle Nederlandse en Vlaamse kinderen in de provincie Córdoba in Argentinië. Naast hun gewone, veelal Argentijnse, dagschool volgen onze leerlingen 3 uur per week les in Nederlandse Taal en Cultuur.
» Waar en voor wie?
De kolibrie heeft leslocaties in de stad Córdoba en in Villa Carlos Paz. Alle Nederlandse en Vlaamse kinderen tussen 4 en 18 jaar zijn welkom.
» Doelstellingen
Onze leerlingen vallen binnen de volgende 3 richtingen: NTC Richting 1: Gericht op directe aansluiting bij het onderwijs in Nederland. Er wordt toegewerkt naar de kerndoelen van de Nederlandse taal en de tussendoelen zoals geformuleerd voor de verschillende jaargroepen. Deze leerlingen spreken thuis meestal overwegend Nederlands met daarnaast meestal ...

lees meer...Ga verder

» Cultuur
Hoewel de grootste nadruk binnen het NTC-onderwijs zal vallen op taal en lezen, wordt er ook tijd ingeruimd voor de Nederlandse en Vlaamse cultuur. Hierbij behandelen we in het primair onderwijs thema´s als sinterklaas, koninginnedag, spreekwoorden, kunst en muziek. In het voortgezet onderwijs staan we bijvoorbeeld stil bij de Nederlandse waterhuishouding, ...

lees meer...Ga verder

» Primair onderwijs
In het primair onderwijs is de leeftijd: 4 tot 14 jaar. De leerlingen zijn onderverdeeld in zo homogeen mogelijke groepen: onderbouw, middenbouw en bovenbouw. De indeling gaat niet per se uit van leeftijd, maar meer van individueel leesniveau Nederlands. De lessen worden gegeven door volledig bevoegd docente Nederlands drs. Janneke van Oorschot.
» PO - onderbouw
In de onderbouw zitten de kleuters (groep 1, 2) die nog niet gaan lezen. De nadruk ligt hier op mondelinge verrijking van de woordenschat en een positieve houding ten opzichte van de Nederlandse taal. Dit willen we bereiken aan de hand van verschillende thema´s en materialen zoals prentenboeken, videos en cd-roms. Verder doen we spelletjes en zingen ...

lees meer...Ga verder

» PO - middenbouw
In de middenbouw zitten de aanvankelijke lezers. Kleuters die zich al vroeg interesseren voor het leren lezen wordt de gelegenheid geboden dit te ontwikkelen. Maar ook de leerlingen die nog moeilijkheden hebben met het lezen van het Nederlands (NTC2) vinden hun plaatsje binnen deze groep. De leeftijden variëren dan ook van 5 tot 7 jaar. Er wordt gewerkt ...

lees meer...Ga verder

» PO - bovenbouw
In de bovenbouw schenken we veel aandacht aan woordenschat, spelling en taalbeschouwing met behulp van de methode Taal Actief. Daarnaast volgen onze leerlingen uit de bovenbouw de begrijpend lezen methode ¨Lees je wijzer¨ voor groep 4 tot en met 8.
» Leerling Volg Systeem
Naast de toetsen uit de gebruikte methodes, nemen we in de groepen 3 tot en met 8 ook jaarlijks methode-onafhankelijke toetsen af op het gebied van spelling, technisch lezen, begrijpend lezen en een woordenschat- en begrippentest. De resultaten vormen een belangrijk deel van het Leerling Volg Systeem (LVS). Wij vinden een LVS belangrijk om de individuele ...

lees meer...Ga verder

» Voortgezet onderwijs
In het voortgezet onderwijs (van 12 tot 18 jaar) worden de lessen gegeven door volledig bevoegd docente Nederlands drs. Janneke van Oorschot. Het doel van de VO-afdeling is het staatsexamen Nederlands, wat toegang kan geven tot Nederlandse en Belgische universiteiten en Hogescholen.
» NT2
Voor alle leerlingen geldt dat de doelen worden afgestemd op persoonlijke wensen en mogelijkheden. Kinderen uit de NT3 richting zullen eerst hun Nederlandse taal op het niveau van de basisschool brengen. Dat gebeurt in 1 á 2 jaar. Daarna stromen zij in in het PO-onderwijs.
» VO - bovenbouw
In de bovenbouw van het voortgezet onderwijs leiden we leerlingen op voor het Staatsexamen Nederlands als Vreemde Taal voor leerlingen uit de NTC2 of NTC3 richting. Dit examen kan veelal toegang tot Nederlands en Vlaams Hoger Onderwijs verschaffen.
» Kosten
De ouderbijdrage per kind bedraagt 175 euro per jaar. Voor het tweede kind en derde kind uit één gezin wordt een korting van respectievelijk 10% en 20% berekend. Eenmalige inschrijvingskosten zijn 20 euro. Voor alle leerlingen die zich inschrijven vóór 1 juli 2006 zullen geen inschrijvingskosten berekend worden. Let op: voor kinderen die buiten ...

lees meer...Ga verder

» Stichting NOB
De Kolibrie valt onder stichting NTC Córdoba die aangesloten is bij stichting NOB.
» Links
» Contact
U kunt contact met ons opnemen via email: dekolibrie@arnet.com.ar telefoon: 03541 - 431553 03541 - 15541549 postadres: Calle Ayacucho 420 5152 Villa Carlos Paz Córdoba - Argentinië


Maak vrienden

Villa Carlos Paz  • De twee lokalen voor het basisonderwijs in Villa Carlos Paz.

Copyright 2002-2019